Benieuwd naar onze bedrijfsbrochure - Klik hier! -
  • hulp bij scheiding met kinderen

Scheiden met kinderen, hoe werkt dat?

Het belang van jouw kinderen staat bij ScheidingsDesk Achterhoek voorop

Een scheiding heeft een grote invloed op het leven van je kinderen. Als ouder zijnde wil je dat je kinderen hier zo min mogelijk schade van ondervinden. Wij besteden dan ook extra aandacht aan je kinderen tijdens het gehele traject.

Dit doen wij door je te helpen met het opstellen van een ouderschapsplan. We bespreken de kinderalimentatie en omgangsregelingen en bespreken hoe je de kinderen de beste zorg en ondersteuning kunt bieden om ze door deze lastige periode heen te helpen. Het belang van de kinderen staat bij ons voorop. 

IK WIL EEN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK
  

Het ouderschapsplan

Als jullie gaan scheiden en samen minderjarige kinderen hebben, dan zijn jullie wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt ook voor ouders met een geregistreerd partnerschap of samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan staan afspraken die je maakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het ouderschapsplan wordt samen met het echtscheidingsconvenant bij de rechtbank ingediend als de scheiding wordt aangevraagd.

Samen met onze ervaren mediator bepaal je zelf wat je belangrijk vindt en welke afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Het is belangrijk om de kinderen hierbij te betrekken. De wet stelt wel een aantal minimumeisen aan het ouderschapsplan. Er moeten in ieder geval afspraken in staan over:

  • Hoe je de zorg en opvoeding regelt en hoe je de omgang met de kinderen regelt;
  • Hoe je elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld de schoolkeuze;
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (kinderalimentatie).


Daarnaast kun je ervoor kiezen om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat je als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, zakgeld, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kun je ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

 

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een belangrijk onderdeel van de financiële afspraken.

Bij co-ouderschap wonen je kinderen afwisselend bij beide ouders en delen ouders de kosten. Gaan je kinderen bij één van de ouders wonen? Dan betaalt de andere ouder kinderalimentatie. Hij of zij betaalt dan mee aan de kosten voor opvoeding en levensonderhoud van de kinderen.

Samen met onze mediator maak je afspraken over kinderalimentatie. Bijvoorbeeld over de hoogte van de alimentatie. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Daarna toetst de rechter de afspraken aan de geldende normen, maakt ze definitief en legt ze vast.

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In uitzonderlijke gevallen kan er ook daarna nog een onderhoudsplicht bestaan.

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Wanneer je kinderalimentatie ontvangt, hoef je deze niet op te geven bij je inkomstenbelasting. Maar wanneer je kinderalimentatie betaalt, dan kun je deze niet aftrekken van je belastingaangifte.

 

Omgangsregelingen

Ook omgangs- en zorgregelingen zijn een onderdeel van het ouderschapsplan. Deze regelingen bevatten afspraken over hoe jullie als ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Het is aan jullie om te bepalen wie de verzorgende ouder is. Dit is de ouder die de meeste zorg- en opvoedingstaken op zich neemt. Hier zijn de kinderen het vaakst. Daarnaast moet er in de omgangsregeling komen te staan hoe vaak en wanneer de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zullen zijn. De leeftijd van de kinderen speelt hierin een belangrijke rol; zo hebben jonge kinderen meer behoefte aan rust en regelmaat.

Willen jullie beide verzorgend zijn, dan kies je voor een co-ouderschap. In dat geval neem je allebei de helft van alle verzorgende taken op je. Onze mediator neemt alle mogelijkheden met je door, bespreekt de punten waar je samen niet uit komt en helpt om de gemaakte afspraken vast te leggen.

 

Hulp bij scheiden of uit elkaar gaan

Ga je scheiden en wil je je laten bijstaan door onze ervaren specialisten? ScheidingsDesk Achterhoek ontzorgt je gedurende het traject. Samen zorgen we ervoor dat jij klaar bent voor een nieuwe start! Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

PLAN EEN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK