Benieuwd naar onze bedrijfsbrochure - Klik hier! -

Koopvertrouwen op woningmarkt neemt toe

Het vertrouwen in de woningmarkt groeit, wat leidt tot een toename van de intentie om een woning te kopen. Aan de andere kant zijn verkopers iets minder optimistisch. Ondanks deze afname blijft de intentie om te verkopen hoog, omdat veel mensen behoefte hebben aan een nieuwe woning.

April 2023

In vergelijking met het laatste kwartaal van 2022 is het vertrouwen in het kopen van een woning in het eerste kwartaal van dit jaar met 6,9 procent gestegen, volgens de Funda index. Het vertrouwen in het kopen van een woning neemt al toe sinds het derde kwartaal van 2021. Daarentegen is het vertrouwen in de verkoop met 2,6 procent gedaald. Deze daling is echter relatief klein in vergelijking met eerdere kwartalen.Bron: Funda

 

Verwachtingen voor de komende zes maanden

Verkopers ervaren de toekomstige vooruitzichten voor de woningmarkt minder positief dan kopers. Desondanks vinden verkopers de markt nog steeds redelijk gunstig voor verkoop (40%). Verwacht wordt echter dat dit over een half jaar minder gunstig zal zijn (25%). Kopers hebben juist meer vertrouwen (33%) in de woningmarkt over een half jaar dan nu (20%).

Het sentiment op de woningmarkt wordt momenteel vooral beïnvloed door de hoge rente, een ongunstige economische situatie en het beperkte aanbod. Verwacht wordt dat over een half jaar de hoge rente en de ongunstige economische situatie de overhand zullen blijven hebben. Een positieve ontwikkeling is de verwachting van een groter aanbod en lagere woningprijzen in het komende half jaar. Deze factoren zijn met name gunstig voor kopers.

Redenen om te verhuizen

Met de stijging van het vertrouwen in het kopen van een woning neemt ook de intentie om binnen drie maanden een huis te kopen toe. Opmerkelijk genoeg is, ondanks de afname van het vertrouwen in de verkoop, ook de intentie om te verkopen toegenomen. De belangrijkste reden om te verhuizen is de behoefte aan een nieuwe woning (49%). Dit is begrijpelijk, gezien het feit dat veel verhuisplannen de afgelopen jaren zijn uitgesteld vanwege het beperkte aanbod.

Voorkeur voor eerst verkopen en dan pas kopen neemt af

Het sentiment op de woningmarkt hangt ook af van de vraag of doorstromers eerst willen kopen voordat ze hun woning verkopen, of andersom. In tijden van veel aanbod zijn mensen geneigd om eerst te verkopen en vervolgens een woning te kopen, wat een kopersmarkt wordt genoemd. De afgelopen jaren was er echter sprake van een verkopersmarkt, waarbij doorgaans eerst een woning werd gekocht voordat de oude woning werd verkocht.

In de laatste kwartalen van 2022 koos een steeds kleiner aantal mensen ervoor om eerst te kopen en dan te verkopen (verkopersmarkt). Maar in het eerste kwartaal van 2023 nam dit weer licht toe, van 12% naar 15%. In tegenstelling tot voorgaande kwartalen nam de voorkeur om eerst te verkopen en dan pas te kopen af in het eerste kwartaal van 2023.


Vooral kopers zien een beter toekomstperspectief op de woningmarkt. Toch blijft de concurrentie voor woningkopers hoog. Makelaars zien het aantal contactaanvragen stijgen, terwijl het aanbod vergeleken met vorig kwartaal niet is toegenomen. Een goede voorbereiding blijft dus belangrijk als je een woning wilt kopen. Overweeg jij te verhuizen onze makelaars komen graag bij langs voor een gratis waarde bepaling. Leven & Wonendesk: Team MakelaardijDesk Lochem Nieuwstad 7, 0573 255401 of plan direct een online afspraak op levenenwonendesk.nl.