Benieuwd naar onze bedrijfsbrochure - Klik hier! -

Bereken je maximale hypotheek - Welke inkomsten tellen mee?

Het bepalen van je maximale hypotheek hangt grotendeels af van je inkomen, op voorwaarde dat dit inkomen stabiel is. Als je af en toe wat bijverdient als hobbyfotograaf, wordt dit niet meegerekend als inkomen. Zelfs bepaalde regelingen die je met je werkgever hebt getroffen, worden niet meegewogen. We zetten op een rij welke inkomsten wel of niet meetellen bij het berekenen van je maximale hypotheek.

Bij het vaststellen van je maximale hypotheek houden geldverstrekkers rekening met twee factoren: de loan-to-value (LTV) en de loan-to-income (LTI). De laagste van deze twee vormt het uitgangspunt voor het maximale leenbedrag. De LTV bepaalt dat je niet meer kunt lenen dan de waarde van de woning. Bij de LTI wordt je bruto salaris in verhouding gezet tot je hypotheek. Over het algemeen mag je maximale hypotheek maximaal 4,5 keer je inkomen zijn.

Vast contract of tijdelijk contract

Bij het berekenen van de maximale hypotheek wordt uitgegaan van een stabiel inkomen. Dit heb je doorgaans als je in vaste dienst bent. Ook als je een tijdelijk contract hebt of als flexwerker werkt, zijn er mogelijkheden. In die situaties moet je vaak wel aanvullende informatie verstrekken, zoals een intentieverklaring (bij een tijdelijk contract) of een perspectiefverklaring (voor flexwerkers).

Welke inkomsten tellen mee voor de maximale hypotheek?

Je maximale hypotheek wordt berekend op basis van je bruto jaarinkomen. Hieronder vallen ook de volgende inkomsten:

  1. Vakantiegeld, dat minimaal 8% van je bruto jaarsalaris bedraagt.
  2. Een dertiende maand, indien dit is vastgelegd in je arbeidscontract.
  3. Eindejaarsuitkering, mits deze vaststaat en onafhankelijk is van de winst.
  4. Provisie, op voorwaarde dat deze gebaseerd is op je eigen prestaties en niet afhankelijk is van de prestaties van het bedrijf. Alleen de provisie van de afgelopen 12 maanden wordt meegenomen.
  5. Overwerk van de afgelopen 12 maanden, als dit structureel van aard is, binnen je functie en dienstverband past.
  6. Een dertiende maand, als deze in de arbeidsvoorwaarden staat.
  7. Onregelmatigheidstoeslag van de afgelopen 12 maanden.
  8. Als je binnen zes maanden een salarisverhoging ontvangt, kun je dit vaak ook meenemen bij de berekening van je nieuwe hypotheek.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de normen die de NHG hanteert. Sommige geldverstrekkers hanteren echter strengere criteria. Het is goed om hiervan op de hoogte te zijn bij het afsluiten van een hypotheek.

Mobiliteitsbudget telt niet mee voor de hypotheek

Veel werkgevers bieden een mobiliteitsbudget aan als vergoeding, ter vervanging van een reiskostenvergoeding of zakelijke leaseauto. Je kunt zelf beslissen hoe je dit budget gebruikt. De meeste geldverstrekkers rekenen dit type inkomsten echter niet mee bij het berekenen van de maximale hypotheek. Hierdoor kan je maximale hypotheek aanzienlijk lager uitvallen, mogelijk met (tien)duizenden euro's. Dit geldt voor alle keuze- of flexibele budgetten. Als je besluit het mobiliteitsbudget te gebruiken voor private lease, houd er dan rekening mee dat je maximale hypotheek nog verder kan afnemen. Hier kun je lezen welke impact een private leaseauto heeft op je hypotheek.

 

Bij het berekenen van je maximale hypotheek wordt niet alleen rekening gehouden met je inkomen, maar ook met je betaalverplichtingen. Denk hierbij aan openstaande leningen, partneralimentatie of erfpacht. Benieuwd wat jij maximaal kunt lenen? Wij zoeken dit graag voor je uit. Leven & WonenDesk: Team HypotheekDesk Lochem Nieuwstad 7, 0573 255401 of plan direct een online afspraak op levenenwonendesk.nl.